UNDERSØGELSER

Gruppe I patienter modtages efter henvisning fra den praktiserende læge.

Gruppe II patienter kan henvende sig uden henvisning men mod betaling for konsultation og behandling.

Klinikken foretager udredning, behandling og kontrol af patienter med hud- og kønssygdomme.
 
Klinikken tilbyder undersøgelse for allergiske sygdomme med priktest og eksemtest med lappeprøver.
 
Klinikken tilbyder lysbehandling med smalspektret UV-B, UV-A og PUVA.
 
Klinikken tilbyder fotodynamisk terapi (PDT) til aktiniske keratoser og basalcellehudkræft.
 
Klinikken tilbyder IPL laserbehandling. Indenfor afgrænsede hudlidelser kan behandlingen foretages vederlagsfrit. 
 
Kosmetisk generende lidelser er selvbetalende.
 
Klinikken udfærdiger speciallægeattester samt undersøgelser ved mistanke om arbejdsbetinget hudlidelse.