TIDSBESTILLING

Gruppe 1 – sikrede kan aftale en tid telefonisk, når klinikken har modtaget en henvisning fra egen læge.
 
Gruppe 2-sikrede og privat betalende kan aftale en tid direkte.
 
Patienter med sundhedsforsikring kan aftale tid, når der har været kontakt med forsikringsselskabet, og de har godkendt det.
 
Der gøres opmærksom på, at for at undgå for lang ventetid i klinikken, og reglerne følges, bliver der kun set på1 hudlidelse pr. konsultation, selv om der er skrevet flere hudlidelser på henvisningen fra egen læge.
 
Ved 1. konsultation skal der venligst medbringes sygesikringskort, liste over daglig receptpligtig medicin, samt hvis der forefindes relevante oplysninger fra andre hudlæger eller hospitalsafdelinger.
 
Ved udeblivelse opkræves et gebyr på kr. 250,00.
 
De aftalte tider må betragtes som vejledende. Der kan opstå ventetid, idet der ofte forekommer akutte behandlinger samt behandlingsvarigheder, som ikke kan planlægges.
 
I telefontiden kan sekretæren være behjælpelig med fornyelse af recepter, oplysning om prøveresultater samt råd vedr. iværksat behandling på telefon 98 510151 eller sekretaer@hudlaegehobro.dk
 
Det er  ikke muligt at bestille en 1. konsultationstid online. Der kan bestilles tid online til kontrol af igangværende vortebehandling hos klinikpersonale og lysbehandling.
Klik på SELVBETJENING i menuen til venstre og følg vejledningen.

 
Patienter bedes notere, at det ikke er muligt at bestille kontroltid online hos hudlæge Inger Louise Wildfang.
 
Afbud bedes meddelt klinikken senest dagen før mellem kl. 8-15.00 pr. e-mailafbud@hudlaegehobro.dk
Afbud til mandag bedes venligst meddelt senest torsdag mellem kl. 8-15.00 pr. e-mail, da klinikken er lukket fredag.